Cathaoirleach: Niall Ó Catháin

Is Suirbhéir Cairte le hardtaithí agus cáilíocht RICS é Niall agus speisialtóireacht aige i mBainistiú Tionscadal. Is é Niall atá mar Chisteoir ar an Chiste Infheistíochta Gaeilge agus tá sé ar bhord Chomhairle na Gaelscolaíochta. Bhí Niall ar na daoine a bhunaigh na chéad Naíscoileanna agus an chéad Ghaelscoil sa chontae, agus tá sé ag saothrú le blianta leis an Ghaeloideachas a fhorbairt ar fud chontae Dhoire.

Leas-Chathaoirleach: Nodlaig Ní Bhrollaigh

Is abhcóide cáilithe í Nodlaig agus tá sí ag cleachtadh mar Abhcóide Sóisearach sa Chuaird Thuasceartach (Dún na nGall) le beagnach 10 bliain. Bhí Nodlaig ar iontaobhaithe bunaidh Ghaelscoil Neachtain i nDún Geimhin agus d’oibrigh sí ag leibhéal straitéiseach in earnáil na Gaelscolaíochta.

Baill eile

Pádraig Ó Mianáin

Danny Bradley

Eimear Uí Chatháin

Andrea McGonigle

John McCloskey

Brian McKenna

Oliveen Bradley - Ionadaí na dtuismitheoirí

Connla Ó Coinn - Ionadaí na múinteoirí

_____________________________________________________________________________

Chairperson: Niall Ó Catháin

Niall Ó Catháin (Carn Tóchair):- Niall is a highly experienced and RICS qualified Chartered Surveyor with a specialism in Project Management. Niall is the Treasurer of An Ciste Infhéistíochta Gaeilge (The Irish language Development Fund) and a board member of Comhairle na Gaelscolaíochta. Niall is a founding member of IME in rural County Derry and established the first Naíscoileanna and Gaelscoil in rural County Derry and has supported the development of IME throughout rural County Derry.

Vice-Chairperson: Nodlaig Ní Bhrollaigh

Nodlaig Ní Bhrollaigh (Dún Geimhin):- is a qualified barrister and has been practising as a Junior Counsel in the Northern Circuit (Donegal) for almost 10 years. Nodlaig is a founding trustee of Gaelscoil Neachtain in Dungiven and has worked at a strategic level in the Irishmedium sector.

Other members

Pádraig Ó Mianáin

Danny Bradley

Eimear Uí Chatháin

Andrea McGonigle

John McCloskey

Brian McKenna

Oliveen Bradley - Parents' rep

Connla Ó Coinn - Teachers' rep