Dóchas sa dúchas 

Tá córas tréadchuram curtha i bhfeidhm i nGaelcholáiste Dhoire agus tá polasaithe ann a bhaineann le gach gné den chóras seo. Cuirfear leagan dhá-theangach de na polasaithe go léir ar fáil roimh dheireadh na míosa.

A pastoral system is in place in Gaelcholáiste Dhoire and the policies relate to every aspect of this system. A bi-lingual version of all policies will be made available by the end of this month.

Polasaithe

Pastoral Care System
Child Protection Policy
Mobile Phone Usage
E-Safety Policy
Polasaí Fríth-Thromaíocht
Anti-bullying Policy
Bia Sláintiúil/Healthy Eating
Health & Safety
Parental Complaints
Positive Behaviour