Is i bpobal na Gaeilge i mBéal Feirste a tógadh Diarmaid agus bhí a thuismitheoirí mar bhunaitheoirí ar Bhunscoil Phobal Feirste, an chéad bhunscoil lán-Ghaeilge sa bhliain 1971. D’fhreastail sé féin ar an scoil agus is i nGaeltacht uirbeach Bhóthar Seoighe, a bhfuil sé ag cur faoi go fóill, áit a bhfuil sé ag cur leis an traidisiún lán-Ghaeilge agus an triúr iníon s’aige líofa sa Ghaeilge agus sa Phortaingéilis (teanga dhúchais a bhean chéile).

Tá taithí shuntasach ag Diarmaid ar an oideachas agus ar chúrsaí Gaeloideachais ach go háirithe. Is leathan ar fad atá an taithí s’aige i dtógáil an phobail. Le ceithre bliana déag anuas tá sé ag obair mar mhúinteoir Gaeilge agus Staire i gColáiste Feirste agus ó bhí 2007 ann, tá sé ag feidhmiú mar bhall d’fhoireann ceannaireachta na scoile.

Bhí Diarmaid i mbun cúrsaí oideachais ag Eochairchéim 4 sa scoil, agus é ag imeacht ón Choláiste, tá stádas oifigiúil ag an Choláiste mar an scoil neamhroghnaitheach is airde gnóthachtála i mBéal Feirste, le 96% de na daltaí ag baint idir 5 agus 11 GCSE amach. Is cinnte go bhfuil taithí leathan Dhiarmada chun tairbhe Ghaelcholáiste Dhoire agus go dtacóidh a shaineolas agus a fhís don Ghaeloideachas le síol an ratha a chur i nGaelcholáiste Dhoire.

 ____________________________________________________________________________________________

Diarmaid was raised in the Irish language community in Belfast and his parents were founders of Bunscoil Phobal Feirste, the first Irishmedium primary school in the North in 1971. Diarmaid attended the school which is located in the Shaw’s Road Gaeltacht where he lives and continues this strong tradition by raising his three daughters in Irish and Portuguese (his wife’s native language).

Diarmaid has exceptional educational experience, particularly in the area of Irish-Medium Education. This is complimented by his broad experience in community development. For the last 14 years Diarmaid has been teaching History and Irish in Coláiste Feirste and from 2007-2015 was on the senior management team of the school.

Diarmaid was previously in charge of Keystage 4 in Coláiste Feirste, which is now officially the highest achieving non-selective school in Belfast with 96% of students obtaining bewteen 5 and 11 GCSEs. It is certain that Diarmaid’s breadth and depth of experience is of great benefit to Gaelcholáiste Dhoire and that his expertise and vision will nurture the success of Gaelcholáiste Dhoire.