Ag Oscailt i Mí Mheán an Fómhair 
Opening September 2015

Beidh Gaelcholáiste Dhoire ar an dara scoil iar-bhunscoile neamhspleách lán-Ghaeilge sa tuaisceart. Is meánscoil nuabhunaithe é Gaelcholáiste Dhoire atá ar tí an chéad iontógáil daltaí a ghlacadh isteach i Meán Fómhair 2015

Gaelcholáiste Dhoire is only the second stand-alone Irish-medium post-primary school in the North. Gaelcholáiste Dhoire is a newlyestablished secondary school which will welcome its first intake of pupils in September 2015.