Bhí daltaí na scoile an-ghnóthach an tSeachtain seo caite i mbun oibre don Eacnamaíocht Bhaile.

Bhí caoineog torthaí agus milseog le cruthú acu ag baint úsáide as treoir agus a samhlaíocht féin. Tháinig na daltaí aníos le cuid smaointe iontacha agus cuma fhíor-bhlasta orthu. Ar an taobh eile den scéal, bhí cúpla rud nár oibrigh amach mar ba chóir. Is féidir linn a rá go cinnte gur fhoghlaim gach duine cleas nó dhó úr sa chistin agus go mbeidh na daltaí uilig ábalta lámh cuidithe a thabhairt ag am dinnéir sa bhaile as seo amach.

Our pupils were very busy last week in Home Economics class. They had to create fruit smoothie as well as a tasty dessert using only a rough guide and their imagination. The pupils came up with some excellent ideas that looked delicious. On the other hand, some ideas didn’t work out as planned. It’s safe to say that everyone learned a trick or two in the kitchen and that everyone will be able to lend a helping hand in the kitchen at home from now on.