Síleann daltaí Ghaelcholáiste Dhoire a mhór de shaincheisteanna comhshaoil agus is mian leo athrú dearfach a dhéanamh sa timpeallacht ina mbíonn siad.

 


Ceapadh an Coiste Glas mar mhodh iontach chun feasacht comhshaoil a chothú sa scoil ar fad ar dhóigh a nascann lena lán ábhar curaclaim. Is é an phríomhaidhm atá againn maidir leis an Choiste Ghlas an fhoghlaim agus an gníomh a cheangal chun cur le feidhmíocht chomhshaoil Éicea-Scoileanna.

Ceapadh na sealbhóirí oifige ag CCB tionscnaimh an choiste;

Erin – Cathaoirleach

Cliodhna – Rúnaí

Cian  – Cisteoir

Rhíannon  – Oifigeach Caidrimh Phoiblí

Tugadh córas athchúrsála isteach sa scoil mar chéad thionscadal an Choiste.

 

 

Gaelcholáiste Dhoire pupils care deeply about environmental issues and wish to make a positive change in the environment around us. The Coiste Glas was appointed as an ideal way of fostering environmental awareness in the entire school in a way that links to many curriculum subjects like science and geography.

The Coiste Glas aims to make environmental awareness and action an intrinsic part of the life and ethos of the school. The following office bearers were appointed at the inaugural AGM of the committee:

Erin  – Chairperson

Cliodhna  – Secretary

Cian  – Treasurer

Rhíannon  – Public Relations Officer

A recycling scheme has been introduced in the school as the Coiste’s first project