Thug an tSeirbhís Otharchairr cuairt ar ár ndaltaí an tseachtain seo le foghlaim faoin obair tarrthála atá ar siúl lá i ndiaidh lae fud fad an chontae.

Tá Eoghan Mullan ina ard-pharaimhíochaineoir leis an Seirbhís Otharchairr le 11 bliain anuas agus labhair sé leis na daltaí faoi shaol an pharaimhíochaineora, an traenáil atá i gceist, ag déileáil le hothair agus bhí siad i bpáirteach i gcúpla suíomh féideartha bréige chomh maith.

Tá an Tionscadal Oideachais curtha ar bun le hoideas a chur ar na daltaí faoi ról na seirbhís otharchairr agus taithí a thabhairt dóibh ar an otharcharr féin agus an trealamh atá in úsáid ag paraimhíochaineoirí ar bhonn laethúil i gcór leighis othar.

 

This week our students got a visit from the Ambulance Service to learn about the lifesaving work happening everyday across the county. Eoghan Mullan has been a senior paramedic with the Ambulance Service for 11 years and spoke to students about being a paramedic, the training involved, dealing with patients and even set up some scenarios for the students to participate in.

This initiative was designed to educate our pupils about the role of the ambulance service and to give our children a chance to familiarise themselves with an ambulance and the equipment that paramedics and Emergency Medical Technicians use in their daily treatment of patients, whilst remaining in the safe environment of Gaelcholáiste Dhoire.