Gaelcholáiste Dhoire

Matamaitic | Mathematics

Múinteoirí

  • Catherine Grieve
  • Kathryn Ní Mhaoláin
  • Sinéad Ní Choinn
  • Tomás Ó Flanagáin

TGMO Matamaitic

CCEA GCSE Mathematics (Sept 2017) http://ccea.org.uk/mathematics/

Tá cúpla rogha ann maidir le measúnú don Mhata a bhaineann le sraitheanna. Bunaithe ar an rogha a dhéantar, tá seans ag daltaí grád C*, B nó A* a bhaint amach.

There are a few options regarding assessment in the subject as different tiers are available. Depending on the option chosen pupils can achieve up to a C*, B or A* grade.

Aonad 1: 45%
Scrúdú seachtrach le háireamhán

Déantar M2, M3 nó M4 ag deireadh Bhliain 11.

Bunsraith (M2): 1 uair 45 bomaite
Ardsraith (M3, M4): 2 uair

Unit 1: 45%
External written examination with calculator

M2, M3 or M4 is completed at the end of Year 11.

Foundation tier (M2): 1 hour 45 minutes
Higher tier (M3, M4): 2 hours

Aonad 2: 55%
Déantar M6, M7 nó M8 ag deireadh Bhliain 12.

Scrúdú seachtrach gan áireamhán

Bunsraith (M6): 1 uair 10 bomaite
Ardsraith (M7, M8): 1 uair 15 bomaite

Scrúdú seachtrach le háireamhán

Bunsraith (M6): 1 uair 10 bomaite
Ardsraith (M7, M8): 1 uair 15 bomaite

Unit 2: 55%
M6, M7 or M8 is completed at the end of Year 12.

External written examination without calculator

Foundation tier (M6): 1 hour 10 minutes
Higher tier (M7, M8): 1 hour 15 minutes

Externally assessed examination with calculator

Foundation tier (M6): 1 hour 10 minutes
Higher tier (M7, M8): 1 hour 15 minutes

TGMO Matamaitic Ardchéime

CCEA GCSE Further Mathematics (Sept 2017) https://ccea.org.uk/further-mathematics

Tá ceithre aonad sa tsonraíocht seo. Is gá do gach dalta staidéar a dhéanamh ar Aonad 1, agus ar dhá cheann ó trí rogha eile.

The specification has four units. Students must complete Unit 1, which is mandatory, and two of the three other units.

Aonad 1: Glanmhatamaitic: 50%
Scrúdú seachtrach: 2 uaire

Unit 1: Pure Mathematics: 50%
External written examination: 2 hours

Aonad 2: Meicnic: 25%
Scrúdú seachtrach: 1 uair

Unit 2: Mechanics: 25%
External written examination: 1 hour

Aonad 3: Staitisticí: 25%
Scrúdú seachtrach: 1 uair

Unit 3: Statistics: 25%
External written examination: 1 hour

Aonad 4: Matamaitic Scoite agus Cinnte: 25%
Scrúdú seachtrach: 1 uair

Unit 4: Discrete and Decision Mathematics: 25%
External written examination: 1 hour

Noll 01
2021
Scrúduithe EC3 | KS3 Exams
Noll 23
2021
Saoire na Nollag | Christmas Holidays
Ean 22
2022
Lá Oscailte | Open Day
Ean 24
2022
Lá Saoire | School Holiday
27-M.Fómh-2021
Bhí Bliain 8 ag sainaithint plandaí inniu ar chúl an Chaisleáin mar chuid den topaic 'Éagsúlacht na Nithe Beo' le tacaíocht iontach ó Chaoimhe, Bliain 13.
06-M.Fómh-2021
We are delighted to announce that Year 9 student, Éinín, secured a place in the preliminary round of the BBC School Soloist of the Year 2021 competition. However, due to Covid-19 restrictions, the competition was cancelled before
12-Lún-2021
We are very proud of our pupils who received their GCSE results today. Congratulations! Year 10 pupils received their GCSE Irish results and a number of Year 11 pupils received their Additional Maths results. Well done everyone!
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Dhoire