Gaelcholáiste Dhoire

Teicneolaíocht & Dearadh | Technology & Design

Múinteoir

  • Barra Glas

TGMO Teicneolaíocht agus Dearadh

CCEA GCSE Technology and Design (Sept 2017) https://ccea.org.uk/technology-and-design

Aonad 1: Croí-Ábhar Teicneolaíocht agus Dearadh: 25%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Freagraíonn daltaí 10 gceist.

Unit 1: Technology and Design Core Content: 25%_______________
Externally written examination: 1 hour 30 minutes

Pupils will answer 10 questions.

Aonad 2: Réimsí Roghnacha Staidéir: 25%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Roghnaíonn daltaí ceann amháin as trí rogha:
A. Córais Rialaithe Leictreonacha agus Mhicrileictreonacha;
B. Córais Rialaithe Mheicniúla & Neomatacha;
C. Dearadh Táirge.

Unit 2: Optional Areas of Study: 25%
Externally written examination: 1 hour 30 minutes

Students choose one of three options:
A. Electronic and Microelectronic Control Systems; ____ ____
B. Mechanical & Pneumatic Control Systems;
C. Product Design.

Aonad 3: Tionscadal Dearaidh agus Monaraithe: 50%
Measúnú Rialaithe

Críochnaíonn daltaí tionscadal dearaidh le punann dearaidh agus réiteach monaraithe a bhaineann leis. __ __

Component 3: Design and Manufacturing Project: 50%
Controlled Assessment

Students complete a design project comprising a design portfolio and an associated manufacturing solution.

Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Dhoire