Gaelcholáiste Dhoire

Tíreolaíocht | Geography

Múinteoirí

  • Catherine Mhic an Bhaird
  • Róisín Ní Cheallaigh

TGMO Tíreolaíocht

CCEA GCSE Geography (Sept 2017) https://ccea.org.uk/geography

Aonad 1: An Domhan Nadúrtha Againn a Thuiscint: 40%
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Tá ceithre cheist ilpháirteacha sa scrúdú, ceann ó gach téama:
Téama A: Dobharthimpeallachtaí

Téama B: Timpeallachtaí Cósta
Téama C: An Aimsir & an Aeráid againn atá ag Athrú
Téama D: An Domhan Míshocair

Unit 1: Understanding Our Natural World: 40%_ __________________
External written examination: 1 hour 30 minutes

The examination includes four multi-part questions, one on each theme:
Theme A: River Environments

Theme B: Coastal Environments
Theme C: Our Changing Weather and Climate
Theme D: The Restless Earth

Aonad 2: Maireachtáil ar an Domhan Againn: 40%
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Tá ceithre cheist ilpháirteacha sa scrúdú, ceann ó gach téama:
Téama A: Daonra agus Imirce
Téama B: Limistéir Uirbeacha atá ag Athrú
Téama C: Codarsnachtaí i bhForbairt an Domhain
Téama D: An Timpeallacht Againn a Bhainistiú

Unit 2: Living in Our World: 40%
External written examination: 1 hour 30 minutes

The examination includes four multi-part questions, one on each theme:
Theme A: Population and Migration
Theme B: Changing Urban Areas
Theme C: Contrasts in World Development
Theme D: Managing Our Environment

Aonad 3: Saothar Allamuigh: 20%
Scrúdú seachtrach: 1 uair

Bailíonn daltaí sonraí tíreolaíocha dóibh féin trí shaothar allamuigh. Ansin ní mór do dhaltaí ráiteas saothar allamuigh agus tábla sonraí déanta ar an phróiseálaí focal a chruthú agus a chur isteach.__ __

Unit 3: Fieldwork: 50%
External written examination: 1 hour

Students collect geographical data first-hand through fieldwork. Students then create and submit a word-processed fieldwork statement and table of data. ______ ___

Noll 01
2021
Scrúduithe EC3 | KS3 Exams
Noll 23
2021
Saoire na Nollag | Christmas Holidays
Ean 22
2022
Lá Oscailte | Open Day
Ean 24
2022
Lá Saoire | School Holiday
27-M.Fómh-2021
Bhí Bliain 8 ag sainaithint plandaí inniu ar chúl an Chaisleáin mar chuid den topaic 'Éagsúlacht na Nithe Beo' le tacaíocht iontach ó Chaoimhe, Bliain 13.
06-M.Fómh-2021
We are delighted to announce that Year 9 student, Éinín, secured a place in the preliminary round of the BBC School Soloist of the Year 2021 competition. However, due to Covid-19 restrictions, the competition was cancelled before
12-Lún-2021
We are very proud of our pupils who received their GCSE results today. Congratulations! Year 10 pupils received their GCSE Irish results and a number of Year 11 pupils received their Additional Maths results. Well done everyone!
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Dhoire